GX room
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayTimeSaturday
9:00am8:30
9:00amBridal BootcampBridal Bootcamp
9:15am
9:30am
10:30amCross Fit WODCross Fit WODCross Fit WOD
11:30Drop 10 NutritionDrop 10 NutritionDrop 10 Nutrition
4.00pmCross Fit WODCross Fit WODCross Fit WODCross Fit WOD
4:00Drop 10 Nutrition
5.00pmDrop 10 Nutrition
5:30
5:45